Skip to content

Träningsinformation

Träningsansvariga

Norrbotten: Ulrika Ljungberg, 070-310 26 86
Västerbotten: Lars-Gunnar Lindberg, 070-275 57 28
Västernorrland och Jämtland: Arne Boman: 070-665 23 07

Träningsavgifter

75 kr/hund och dag.

Licenslopp

100 kr/licenslopp/hund
Stödhund: Stödhund till licenslopp betalar också en träningsavgift på 75 kr/dag. Ägaren till stödhund och ägaren till aktuell licenshund kommer själv överens om vem som står för träningsavgiften om stödhunden enbart ställer upp för licenslopp (ingen planerad träning).