Skip to content

LCK Norras styrelse 2022

Har ni frågor om lure coursing eller vill ni bli medlemmar i LCK Norra så kontakta styrelsen@lckn.svvk.se

ORDFÖRANDE

Ulrica Ljungberg
ordforande@lckn.svvk.se

SEKRETERARE

Maria Jonsson
sekreterare@lckn.svvk.se
Tel 070-216 02 69

KASSÖR

Nina Linnatie
kassor@lckn.svvk.se
Tel 070-3270705

VICE ORDFÖRANDE

Lars-Gunnar Lindberg
Tel 070-275 75 28

LEDAMÖTER

Anders Nilsson
Jessica Sjöstedt
Jorunn Stridsberg

SUPPLEANTER

Louise Rörland
Elin Holmström

VALBEREDNING

Hans Åke Donnersvärd (sammankallande), Katarina Petersson och Therese Larsson

REVISORER

Sofia Alm, Ethel Henriksson, Stefan Vedin (suppleant) och Inga Hedvall (suppleant)

WEBMASTER

Jessica Bolander, webmaster@svvk.se